Famílies

La participació i implicació de les famílies a la nostra escola és una de les claus perquè els nens i nenes visquin plenament el seu procés de creixement.

Una comunicació fluida entre l’escola i la família significa generalment una bona integració de l’infant i una vivència feliç i significativa dels seus dies a la llar.  

Als Menuts de la Pineda tenim molt present la individualitat de el nen / a i el seu desenvolupament maduratiu. Sempre comptant amb la col·laboració dels pares i mares pretenem conèixer al màxim a cadascun dels nostres nens / es per tal d’oferir-los l’educació i el tracte que més s’adapti a les seves característiques personals. Per això creiem en la importància d’una comunicació fluïda entre famílies i escola ja sigui de manera presencial o via e-mail.

Cada nen / a és un individu únic que es desenvolupa en unes circumstàncies determinades i que poden ser similars o no a les dels altres companys; situació familiar, llengua materna i paterna, hàbits, costums, etc. ALS MENUTS DE LA PINEDA volem que el nen / a s’adapti de la manera més còmoda a nosaltres però també volem ser nosaltres els que ens adaptem al nen / a. És per això que les adaptacions les fem juntament amb les famílies en el mateix centre.

Els Menuts de la Pineda és una escola laica, que respecta els drets diferencials de tots els nens i les nenes i els seus progenitors, mantenint el seu caràcter laic en la celebració de les festes tradicionals i en coherència amb els nostres principis de diversitat, cooperació i sostenibilitat.

  • Castanyada
  • Nadal
  • Carnaval
  • Festival Menuts
Festival fin de curso | Els Menuts de la Pineda, Guardería en Gavà Mar
Scroll to top